TEMAKI BAR BY KAKINUMA


Quai du Mont-Blanc 3
1201 Genève
+4122 731 55 55